{{ basket . total_qty }} 0
Duminica a treia a Postului Mare
Duminica Sfintei Cruci
Rostul și înțelesul duhovnicesc al prăznuirii stă în faptul că fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm Crucea, nu doar în această perioadă, ci pe parcursul întregii vieți, răstignind orice păcat din inima noastră, pentru a ne face vrednici să Îl primim, cu bucurie, pe Hristos cel Înviat din morți.
Sfinții Părinți ai Bisericii ne spun că, așa cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieții, tot astfel, în mijlocul Postului Mare, avem și noi sărbătoarea Sfintei Cruci celei de viață făcătoare. Sfânta Cruce este semnul pogorârii lui Hristos și al iubirii Sale de oameni mântuitoare. Ea rezumă în sine întreaga iconomie a Patimii și învierii. Ea este pana cu care Hristos a semnat actul eliberării noastre, sceptrul Său, mândria Bisericii, păzitoarea creștinilor, slava și puterea întregului univers. 
Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine își va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinții îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru putere.” ( Marcu 8, 34-38)

Textul Evangheliei reprezintă o iniţiere sau o luminare a credincioşilor în urcuşul lor duhovnicesc spre Înviere, spre Sfintele Paşti. Astfel că, pentru a dobândi mântuirea, fiecare om trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea  şi să-I urmeze lui Hristos, pentru că cel ce voieşte să-şi scape viaţa sa o va pierde, dar cine îşi pierde viaţa pentru Hristos şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. (ziarullumina.ro)
Lepădarea de sine este dăruirea deplină lui Dumnezeu: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în Mine”. (Sf. Apostol Pavel, Galateni 2, 20) 
De la opere teologice la volume ilustrate, fiecare recomandare a fost aleasă pentru a vă ajuta la aprofundarea credinței ortodoxe, înlesnindu-vă cât mai mult apropierea de frumusețea duhovnicească a fiecărei duminici. Sperăm că aceste cărți vă vor însufleți, oferindu-vă un ghid prețios în călătoria dumneavoastră duhovnicească în această perioadă deosebită a Postului.
Carte
pentru suflet
Carte pentru suflet
De peste 20 de ani, îți aducem cele mai noi apariții editoriale
pentru toate preferințele și toate gusturile
Livrare rapidă, național și internațional
rapid, comod, convenabil
Cea mai bogată ofertă de carte religioasă și nu numai
la noi găsești toate cărțile care contează