{{ basket . total_qty }} 0
Prima duminică a Postului Paștelui
Duminica Ortodoxiei
„Duminica Ortodoxiei ne pune înainte biruința pe care a avut-o Biserica Ortodoxă față de cei care se împotriveau cultului icoanelor. Or, Ortodoxia are un sens mult mai larg, nu este vorba numai de o anumită biruință, ci de toate biruințele. În orice caz, este important de observat faptul că fără Ortodoxie nu există înaintare într-o viață duhovnicească autentică, și atunci, dacă e vorba să ne angajăm la postul pregătitor pentru Sfintele Paști, trebuie să avem în vedere Ortodoxia în ansamblul ei, și acest lucru se realizează prin faptul că ni se pune în atenție, în Duminica Ortodoxiei, Ortodoxia”. (Pr. Teofil Părăian)

„Duminica Ortodoxiei e ziua a șaptea a Bisericii, odihna ei sărbătorească după victoria asupra haosului spiritual... sărbătoarea biruinței adevărului revelat împotriva schimonoselilor mincinoase ale omului.” (Pr. Dumitru Stăniloae)
A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip.  Și i-a zis Iisus: Urmează-Mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru.  Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1, 43-51) 
De la opere teologice la volume ilustrate, fiecare recomandare a fost aleasă pentru a vă ajuta la aprofundarea credinței ortodoxe, înlesnindu-vă cât mai mult apropierea de frumusețea duhovnicească a fiecărei duminici. Sperăm că aceste cărți vă vor însufleți, oferindu-vă un ghid prețios în călătoria dumneavoastră duhovnicească în această perioadă deosebită a Postului.
Sărbătoarea Bunei Vestiri, denumită popular Blagoveștenie (după termenul slavon), este rânduită pentru amintirea zilei în care Arhanghelul Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost așezată în ziua de 25 martie, cu nouă luni înainte de Nașterea Domnului, pentru că acum are loc zămislirea dumnezeiescului Prunc în pântecele Fecioarei Maria. 

În cinstea praznicului Bunei Vestiri s-au scris alese cântări, printre care cea mai de seamă este Acatistul Bunei Vestiri, alcătuit în secolele V-VI la Constantinopol, de un imnograf rămas necunoscut. Biserica a primit acest imn de mare adâncime duhovnicească, slăvind prin el Întruparea lui Hristos şi cinstind-o pe Fecioara Maria.
Acest acatist este citit zilnic în mănăstiri, iar în biserici se săvârşeşte în mod solemn în cadrul Deniei Acatistului din săptămâna a cincea a Postului Mare.
Troparul Bunei Vestiri ne îndeamnă să prăznuim cum se cuvine începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Suntem chemați ca și noi, împreună cu îngerul care binevestește lucrarea harului lui Dumnezeu pe pământ, să-i cântăm Maicii Domnului: „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!” (basilica.ro)
Carte
pentru suflet
Carte pentru suflet
De peste 20 de ani, îți aducem cele mai noi apariții editoriale
pentru toate preferințele și toate gusturile
Livrare rapidă, național și internațional
rapid, comod, convenabil
Cea mai bogată ofertă de carte religioasă și nu numai
la noi găsești toate cărțile care contează