{{ basket . total_qty }} 0
Duminica a patra a Postului Mare
Duminica Sfântului Ioan Scărarul
Duminica aceasta vine în întâmpinarea noastră prin punerea înainte a pildei de nevoință a Sfântului Ioan Scărarul, autorul lucrării Scara dumnezeiescului urcuș, carte ce descrie viața duhovnicească sub forma unei scări cu 30 de trepte (fiecare corespunzând unei virtuţi sau patimi) ce duce spre Dumnezeu. Fiecare capitol al cărții constituie un îndemn, un sfat, o încercare de ridicare din starea de păcat, o treaptă în urcuşul duhovnicesc, prin câştigarea unei virtuţi, prin săvârşirea binelui, o depărtare de patimi şi un pas spre desăvârşire. (doxologia.ro)
În vremea aceea a venit un om la Iisus, zicându-I: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Atunci Iisus, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Dar duhul, văzându-L pe Iisus, îndată l-a zguduit pe copil, iar acesta, căzând la pământ, se tăvălea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl copilului: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: Din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar, dacă poţi să faci ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată, strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele! Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi, răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de diavoli cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.” (Marcu 9, 17-32)

Duminica a patra din Post ni-L înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Mare Tămăduitor, care săvârșește trei tipuri de vindecări: 1) întărește credința slabă a tatălui copilului care era stăpânit de un duh mut și surd; 2) tămăduiește copilul stăpânit de demon; 3) Mântuitorul izbăvește de nepricepere duhovnicească pe ucenicii Săi, în privința modului de alungare a duhului necurat. 
De la opere teologice la volume ilustrate, fiecare recomandare a fost aleasă pentru a vă ajuta la aprofundarea credinței ortodoxe, înlesnindu-vă cât mai mult apropierea de frumusețea duhovnicească a fiecărei duminici. Sperăm că aceste cărți vă vor însufleți, oferindu-vă un ghid prețios în călătoria dumneavoastră duhovnicească în această perioadă deosebită a Postului.
Carte
pentru suflet
Carte pentru suflet
De peste 20 de ani, îți aducem cele mai noi apariții editoriale
pentru toate preferințele și toate gusturile
Livrare rapidă, național și internațional
rapid, comod, convenabil
Cea mai bogată ofertă de carte religioasă și nu numai
la noi găsești toate cărțile care contează